Måske oplever du tristhed og tankemylder, når du ligger i sengen – eller måske har du svært ved at slukke lyset, når du først er kommet i selskab med Instagram, Facebook og YouTube under dynen.

Men netop her kan musikken overtage de usunde vaner og overspringshandlinger, ifølge Ph.D. og musikterapeut Helle Nystrup Lund, der i efteråret 2021 afsluttede sin afhandling om, hvordan musik kan afhjælpe depressions-relateret søvnbesvær.

For én af de primære årsager til, at musikken har så stærk indvirkning på os, er nemlig, at den kan aflede os vores indre tanker og stemning.

“Har du et højt arousal niveau, hvor du for eksempel er meget ked af det eller meget vred, kan musikken hjælpe dig med at nedregulere dine følelser,” forklarer Nystrup Lund.

Hendes Ph.D-projekt viser, at det særligt er tre komplekse, psykologiske mekanismer, der bliver sat i spil, når vi lytter til beroligende og søvndyssende musik. 

“Først og fremmest er musikken i sig selv kilde til velbehag og afslapning. Dernæst har musikkens beroligende, pulserende rytme også en fysiologisk afsmittende effekt, der kan få vores hjerterytme til at falde – og så kan musikken som sagt hjælpe os med emotionelt at nedregulere os selv,” understreger hun.

For at sidstnævnte kan lade sig gøre, er det dog essentielt, at vi selv kan vælge, hvilken musik vi vil lade os lulle i søvn til.

“Hvis du har lidt forskelligt at vælge mellem, tvinger du dig selv til spørge, hvor du er henne lige nu,” siger hun og uddyber:

“‘Kører det rundt i hovedet, eller er jeg rolig?’ I dét at du skal tage en beslutning om, hvad du skal lytte til, hjælper du dig selv til at lave en selv-assessment – både for hvordan du har det, og for hvad du har brug for.”

Musik, der skaber ro

Måske har du en idé om, hvilken type musik, der kan hidkalde søvnens magiske kræfter – men spørger du Nystrup Lund om, hvilke genrer der hjælper dig ned i den dybe søvn, får du dette svar:

“I mit Ph.D.-projekt har jeg forsøgt at komme væk fra det genrebetonede, fordi der kan være så mange forudindtagede holdninger til de forskellige musikgenrer. Derfor blandede vi også mange forskellige genrer ind på de playlister, vi brugte i mit Ph.D.-projekt.”

Alle numre var dog kendetegnet ved, at de var bygget op af et meget lille ensemble, altså via få instrumenter. Dertil skulle musikken være afdæmpet og ikke dynamisk varierende. Ja, nogen vil sågar mene en smule monoton.

“I mit Ph.D.-studie var er én, der sagde: ‘Sig mig, har I valgt den kedeligste musik, der findes?’” Men det er simpelthen, fordi vi havde fravalgt musik med store overraskelser, da det vil aktivere hjernens fight or flight-mode – og så vil det først blive rigtig, rigtig svært at sove,” siger Lund og uddyber:

“For at vi skal kunne sove, skal vores nervesystem være i ro. Derfor er det vigtigt, at musikken er forudsigelig, så hjernen kommer til at tænke: ‘Her er trygt og rart at være, nu kan jeg slappe af og sove.’”

Lyden maskerer

Netop derfor er det også afgørende, at du finder noget musik, du føler en connection med, men står du med valget mellem musik, hvor der bliver sunget eller ren instrumental musik, kan du med fordel vælge sidstnævnte.

“Musikken behøver dog ikke at være båret af instrumenter,” siger  Lund og uddyber:

“Jeg har også arbejdet med lydspor, hvor lyden af regn er det bærende element. I mit studie valgte vi for eksempel at indkludere den type på playlisterne for at imødekomme dem, som ikke nødvendigvis er glade for musik.”

Teorien bag lydsporet med regn er nemlig den samme, som når instrumental musikken med de få, harmoniske klange og pulserende rytmer får roen til at sænke sig og øjnene til at glide i:

Nemlig at så længe musikken eller regndråberne er valgt af dig, kan de maskere lydene, der holder dig vågen – hvad end der er tale om køleskabets summen, knirkende gulvbrædder eller din egen, indre kritikers stemme.

Bio

Helle Nystrup Lund er uddannet musikterapeut fra Aalborg Universitet i 1995, og har en uddannelse som jazzpianist fra Berklee College of Music, Boston, USA. Hun har 18 års erfaring som musikterapeut i Psykiatrien på Aalborg Universitetshospital, og i efteråret 2021 afsluttede hun Ph.D.-projektet Music to improve sleep quality in adults with depression related insomnia.

Foto: © Lars Horn / Baghuset. Dato: 15.06.21

Ph.D-afhandlingen

Helle Nystrup Lunds Ph.D.-projekt er bygget op omkring et randomiseret studie, hvor 51 mennesker fik udleveret musik fra en app ved navn MusicStar, mens 51 mennesker modtog standard behandling for depression. Forsøget undersøgte om musiklytning ved sengetid kunne forbedre søvnkvaliteten, og resultaterne var positive. Dertil blev der lavet et interviewstudie med det formål at dykke dybere ned i de fund, Lund gjorde sig.

Her fandt Lund, at tre ud af fire interviewdeltagere havde et positivt, men meget forskelligt udbytte ved at lade sig lulle i søvn til lyden af beroligende toner og melodier – mens én slet ikke havde oplevet musiklytningen som gavnlig.

Læs mere om Helle Nystrup Lunds forskning her.